Καλώς ήρθατε στον τοπικό ιστότοπο της Ένωσης για τις βαλκανικές χώρες

     
 Απαλλαγή
   
   

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ


 

Ιστορία Ο Σύνδεσμος "Certified Public Accountants International", που ιδρύθηκε το 1979, ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1984 και είναι ένας κορυφαίος διεθνής φορέας λογιστικής. Πριν από την ενσωμάτωση του Συνδέσμου δεν υπήρχε οργάνωση λογιστών για τη συγκεκριμένη  σκ ε  την παροχή διεθνούς οργανισμού για τους λογιστές.


 
 
Εννοια
Ο Σύνδεσμος, αν και έχει διεθνή έννοια, θεωρεί ότι υπόκειται σε εθνικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι προσφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο μια ενιαία εξέταση των υψηλότερων προτύπων, καθίσταται απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις και οι απαιτήσεις σπουδαστών είναι τέτοιες ώστε να υποστηρίζουν την ανάπτυξη το λογιστικό επάγγελμα και το εθνικό λογιστικό όργανο στη χώρα στην οποία εξετάζει. παρέχοντας έτσι στον ιθαγενή λογιστή τόσο εθνικό όσο και διεθνές λογιστικό προσόν.

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος δεν ανταγωνίζεται τα εθνικά λογιστικά όργανα αλλά είναι συμπληρωματικός και επιδιώκει τη στενότερη συνεργασία και κατανόηση.

 
  Κατευθυντήριες Γραμμές 

Τα μέλη χρησιμοποιούν την ονομασία "Certified Public Accountants" και τα συμβολικά γράμματα ACPAI if Associated και FCPAI if Fellows. Οι συνεργάτες προχωρούν στην υποτροφία όταν είναι μέλη του Συλλόγου για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

 
  Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο  The Association  
     
     
 
   
Αναγνώριση   Τοπικές Επιτροπές
 
   
   Katchikian  
 
     
   
 Πηγαίνετε στην κορυφή    επάνω βέλος 2